1.- Introdución + presente de indicativo (1ª e 2ª conxugación).