1ª AVALIACIÓN: A VIDA PÚBLICA EN ROMA.
1. Sergio: O EXÉRCITO ROMANO. OS CAMPAMENTOS ROMANOS.

2. Nerea: OBRAS DE ENXEÑARÍA: ACUEDUCTOS, MURALLAS E PONTES.

3. Nerea Pena: O TEATRO GRECOLATINO.

4. Mercedes: O ANFITEATRO E OS GLADIADORES.

5. Leticia: FESTAS ROMANAS.

6. Raquel: O CIRCO E AS CARREIRAS.

7. Lily:
8. Nela:

2ª AVALIACIÓN: HISTORIA DE ROMA.

1.- Lily: A HISPANIA PRERROMANA: CELTAS, ÍBEROS E TARTESSOS.

2.- Sergio: AS ORIXES LENDARIAS DE ROMA: DE ENEAS A RÓMULO E REMO.

3.- Mercedes: MONARQUÍA ROMANA.

4.- Nela: GUERRAS PÚNICAS.


5.- Nerea Pena: XULLO CÉSAR: O XENERAL, O POLÍTICO, O ESCRITOR E O HOME.

6.- Leticia: MARCO ANTONIO E CLEOPATRA CONTRA AUGUSTO.

7.- Raquel: A DINASTÍA XULLO-CLAUDIA.

8.- Nerea Rodríguez: EMPERADORES HISPANOS: TRAXANO, HADRIANO E TEODOSIO.