1.- Teoría (uns sinxelos apuntamentos).

2.- Control.

3.- Algunhas ideas para mellorar...

4.- Actividades.