1.- Terceira declinación (1): substantivos masculinos e femininos imparisílabos (ou temas en consoante).2.- Terceira decinación (2): substantivos masculinos e femininos parisílabos (ou temas en -i).3.- Terceira declinación (3): falsos imparisílabos ou temas mixtos.4.- Terceira declinación (4): substantivos neutros imparisílabos.5.- Terceira declinación (5): substantivos neutros parisílabos.