1.- Teoría (uns sinxelos apuntamentos):

2.- Actividades (substantivos masculinos e femininos/adxectivos masculinos):

3.- Actividades (substantivos e adxectivos neutros):

4.- Actividades (substantivos en -er/-ir; adxectivos en -er):