1.- Teoría (uns sinxelos apuntamentos).


2.- Oracións (segunda declinación: masculinos e femininos).


3.- Oracións (segunda declinación: neutros).