1.- Teoría (uns sinxelos apuntamentos).

2.- As nosas primeiras oracións en latín...

3.- Actividades.

4.- Actividades de reforzo.